Misija naše škole

Učenik na prvom mjestu.

Podizanje kvaliteta i efikasnosti nastave.

Nastava bazirana na principima aktivnog učenja i ishoda učenja.

Usmjerenost na odgoj i obrazovanje djece prilagođen individualnim mogućnostima.

Razvijanje svijesti o pravima i odgovornostima svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Transparentnost u radu.

Optimizacija sigurnosti učenika.

Kontinuiran rad na razvoju škole kroz projekte stručnih timova uposlenika i roditelja.

Razvijanje pozitivne radne atmosfere pri korištenju inovativnih pristupa rada i razvoja.

Aktivna saradnja sa Vijećem roditelja i Vijećem učenika.

Školski časopis za školsku 2019.-2020. godinu


 

 

Web design and update: Asmir Hasičić

Data & privacy