Svečano obilježen Dan otvorenih vrata 24. aprila 2019. godine

Kada se ruke učenika, roditelja i radnika škole slože, sve se može ;)

U srijedu 24. aprila 2019. godine svečano smo obilježili Dan otvorenih vrata škole. Ove godine aktivnosti nastavnog osoblja, aktiva i rukovodstva škole trajale su cijeli dan. Nastavnici su držali projektnu i oglednu nastavu, stručni saradnici prezentovali rad svojih službi, direktor škole je održao ogledni čas sa učenicima VII-2.

Svečana priredba počela je u 12h u sjajnoj atmosferi, učenici razredne nastave su prdstavili budućim prvačićima šta su sve lijepo naučili u školi. Nakon svečane priredbe, direktor Hasičić i pedagog škole Memišević Amela, održali su tribinu sa roditeljima budućih prvačića pri čemu se razgovaralo o svim pitanjima koje roditelje interesuju u vezi sa radom škole. Slično kao i prethodnih godina JU OŠ "Malta" zadržava trend porasta upisanih prvačića godišnje u prosjeku od 20-25%, a slično je sa generalnim porastom broja učenika škole.

Prizor sa oglednog časa direktora škole Hasičić Asmira (nastavna jedinica "Nastanak i teritorijalni razvoj Bosanskog ejaleta" - obrada nastavne jedinice sa integrisanim ishodima učenja, uz primjenu revidirane Bloomove taksonomije pri procesu ponavljanja naučenog).

Budući prvačići bili su oduševljeni muzičkim, plesnim, dramskim i recitatorskim izvedbama svojih budućih drugara

Igre bez granica organizovane su za učenike, nastavnike i roditelje u okviru aktiva I razreda. Osim natjecanja u malom fudbalu, za plasman se borilo i u kategoriji između dvije vatre, skakanju u vrećama i povlačenju konopca.

Projektnom aktivnosti "Sarajevo ljubavi moja" učiteljice IV-3 Zukanović Amile i nastavnice engleskog Sanele Halać u 17h, okončane su cjelodnevne aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata. Tom prilikom učenici su se družili sa Grudvijem i Vučkom.

U konačnici jedan jako uspješno organiziran i održan Dan otvorenih vrata, u kome su svi sudionici školske zajednice iskreno uživali. Događaj su medijski popratili TVSA i TV Hayat. JU OŠ "Malta" se zahvaljuje svim roditeljima učenicima i nastavnicima na divnom Danu otvorenih vrata.

 

 

Web design and update: Asmir Hasičić