Vrijedna donacija Nacionalne i univerzitetske biblioteke školi

Učenici i uposlenici JU OŠ "Malta" najsrdačnije se zahvaljuju Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine na vrijednoj donaciji od 78 naslova koja će obogatiti naš bibliotečki fond

 

 

Web design and update: Asmir Hasičić