Fondacija Muharem Berbić donirala 15 tableta za potrebe učenika Edukativnog centra Nova Kasaba

Dana 14. aprila 2020. godine predstavnici Fondacije Muharem Berbić uručili su vrijednu donaciju od 15 tableta za učenike Edukativnog centra Nova Kasaba, koji u okviru instruktivne nastave pohađaju našu školu.

Koristimo priliku da se zahvalimo Fondaciji na vrijednoj opremi.

Tableti su isporučeni učenicima Nove Kasabe 23. aprila 2020. godine, prioritete podjele će odrediti Savjet roditelja Edukativnog centra Nova Kasaba. Nakon prestanka pandemije, isti će biti vraćeni u Edukativni centar da služe u svrhu prve elektronske učionice u Centru za potrebe 130 učenika.

 

 

 

Web design and update: Asmir Hasičić