Kontakt telefoni i e-mail adrese:

Direktor škole Hasičić Asmir: 033/613-501; skola.malta@gmail.com

Sekretar škole Arapčić Sandra, tel/fax: 033/613-502; sekretar.osmalta@gmail.com

Pedagog škole Zinaida Smajlović: 033/407-542; pedagogosmalta@gmail.com

Biliotekar Kušumović Almira: 033/407-543; almira.kusumovic70@gmail.com

Produženi boravak: 033/407-556

Školska kantina: 033/407-544

Portirnica/dnevni čuvari: 033/407-557

 

Web design and update: Asmir Hasičić