Kontakt telefoni i e-mail adrese:

Direktor škole Hasičić Asmir: 033/613-501;

skola.malta@gmail.com

Sekretar škole Arapčić Sandra, tel/fax: 033/613-502;

sekretar.osmalta@gmail.com

Pedagog škole Memišević Amela: 033/407-542;

pedagogosmalta@gmail.com

Biliotekar Kušumović Almira: 033/407-543;

almira.kusumovic70@gmail.com

Školski psiholog Eldina Krečo i školski logoped Selma Popaja: 033/407-932

Produženi boravak: 033/407-556

Školska kantina: 033/407-544

Portirnica/dnevni čuvari: 033/407-557

Web design and update: Asmir Hasičić