PREVENCIJA VRŠNJAČKOG I DRUGIH OBLIKA NASILJA U ŠKOLI

0% BULLING TOLERANCE

JU OŠ "Malta" je snažno posvećena prevenciji svih oblika nasilja u školi. Godinama unazad škola je uspjevala da adekvatno stane u kraj, ovoj danas najraširenijoj pojavi oblika nasilja među mladima u modernom društvu i školama. Školska legislativa (Pravila škole i Kućni red sa etičkim kodeksom) detaljno su razradili mehanizme zaštite učeničke ličnosti za vrijeme boravka u školi, a razrađen sistem izricanja odgojno-disciplinskih mjera za prekršioce kodeksa ponašanja u školi obezbjeđuju dodatni mehanizam zaštite učenika od raznih oblika zlostavljanja. Škola ima intenzivnu saradnju sa II Policijskom upravom Novo Sarajevo i djelatnici MUP-a su redovni gosti u našoj školi, na našim odjeljenskim zajednicama i roditeljskim sastancima. Škola ima sjajnu saradnju sa JU Porodično savjetovalište Kantona Sarajevo, Centrom za socijalni rad Kantona Sarajevo i svim drugim relevantnim institucijama, koje mogu pružiti adekvatnu podršku u suzbijanju svih oblika nasilnog ponašanja u školi (Kriminalistički fakultet u Sarajevu, Federalna uprava policije, Asocijacija XY itd.). Škola redovno obezbjeđuje stručna predavanja za osoblje, učenike i roditelje škole i nastoji da podigne svijest kod svih aktera školske zajednice da se uvede školska klima koja podrazumijeva 0% tolerancije prema svim oblicima nasilja u školi.

NA LINKOVIMA ISPOD MOŽETE SE UPOZNATI SA ODREĐENIM MEHANIZMIMA ZAŠTITE I PROTOKOLIMA KOJI SU NA SNAZI U ŠKOLI A VEZANIM ZA SUZBIJANJE RAZNIH OBLIKA NASILJA, KAO I PUBLIKACIJAMA ASOCIJACIJE XY SA KOJOM ŠKOLA IMA POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI:

 

DOPIS MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO UZ KUTIJE POVJERENJA

 

                    Web design & update: Osnovna škola "Malta