Posjeta Edukativnom centru Nova Kasaba

Povodom 5. oktobra - Dana nastavnika i Dječije nedjelje učenici, nastavnici i direktor škole boravili su u posjeti našim učenicima u područnim odjeljenjima Edukativnog centra Nova Kasaba. Dan je bio lijep, živ i intenzivan. Učenici naše škole, u sklopu projekta Volontiranje je cool, su prikupili i uručili učenicima Nove Kasabe 119 paketića školskog i nastavnog materijala. Projektom su koordinirale nastavnice Mešić Sanela i Milić Adisa. Diektor škole je uručio donaciju udžbenika koje je obezbjedila izdavačka kuća Bosanska knjiga, kancelarijski materijal i dnevnike rada. Istovremeno su učenike posjetili i načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, koji je prvačićima uručio rukasake i slatke paketiće. Također, načelnik je obišao i druge razrede i poručio učenicima Nove Kasabe da su sada oni učenici općine Novo Sarajevo i da će imati isti status i tretman kao i drugi učenici sa područja naše Općine. Istovremeno su učenike obilazili i predstavnici Sindikata predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja na čelu sa Saudinom Sivrom, koji su svim učenicima uručili paketiće, a školi obezbjedili lektire. Na kraju prekrasnog druženja učenici Nove Kasabe su izveli krasnu priredbu za svoje goste. Vidimo se uskoro opet...

 

 

 

Web design and update: Asmir Hasičić