Protokol o saradnji roditelja sa školom Termini konsultacija roditelja sa predmetnim nastavnicima i razrednicima

 

Spisak udžbenika u školskoj 2019./2020. godini

Vijeće roditelja u školskoj 2017./2018. godini

Red. Br.

Razred

Ime i prezime roditelja

1.

I-1

Melika Nezirovac

2.

I-2

Kenan Kasumagić

3.

I-3

Lejla Mamut

4.

I-4

Lejla Bajić

5.

II-1

Ajdin Sofradžija

6.

II-2

Vanesa Kaljić

7.

II-3

Đenita Šebo

8.

III-1

Fatima Farag

9.

III-2

Davorka Panić

10.

III-3

Amer Tikveša

11.

IV-1

Amir Ganić

12.

IV-2

Erol Repčić

13.

IV-3

Emina Mešanović

14.

V-1

Zumreta Bihorac-Kučuk

15.

V-2

Sabina Kapo

16.

VI-1

Samra Korać

17.

VI-2

Anisa Mlinarević

18.

VI-3

Muhamed Karić

19.

VII-1

Muharem Ćosibegović

20.

VII-2

Sanela Cvjetković

21.

VIII-1

Zehra Hamzić

22.

VIII-2

Elma Jones

23.

VIII-3

Amela Sokolović

24.

IX-1

Muhamed Nogo

25.

IX-2

Sanjin Sijamija

26.

IX-3

Muris Hubanić

 

 

 

 

 

Web design and update: Asmir Hasičić