30 godina Osnovne škole "Malta" (2010. godine)

Serijal "Ime moje škole" TVSA - Osnovna škola "Malta" - 1. dio (2013. godina)

Serijal "Ime moje škole" TVSA - Osnovna škola "Malta" - 2. dio (2013. godina)

Serijal "Ime moje škole" TVSA - Osnovna škola "Malta" - 3. dio (2013. godina)

Serijal "Ime moje škole" TVSA - Osnovna škola "Malta" - 4. dio (2013. godina)

Dan škole i prodajni bazar 23. maj 2016. godine - 1. dio

Dan škole i prodajni bazar 23. maj 2016. godine - 2. dio

Dan škole i prodajni bazar 23. maj 2016. godine - 3. dio

Dan škole i prodajni bazar 23. maj 2016. godine - 4. dio

Protivpožarna vježba juni 2016. godine

 

 

Web design and update: Asmir Hasičić